Welkom


Soroptimist International

Als grootste internationale serviceorganisatie van vakvrouwen zet Soroptimist International zich wereldwijd in voor de bevordering van mensenrechten en de positieverbetering van vrouwen en meisjes.
De Soroptimistclub Hilversum e.o. kiest ieder jaar een project om geld voor in te zamelen. Het ene jaar is dit  een lokaal project, het andere jaar een internationaal project. Zo heeft de Soroptimistclub geld ingezameld voor Viore in Hilversum en voor Aids-wezen in Lesotho. 

In 2016 zamelden we geld in voor het project Hospice Kajan.

De inzameling van geld gebeurt door het organiseren van diverse activiteiten, zoals concerten, diners, filmtheater etc.

Soroptimistclub Hilversum steunt met € 7.984 plattelandsonderwijs in China

 

In het clubjaar 2014-2015 besloot Soroptimistclub Hilversum e.o.
op initiatief van Shan Su, een van onze clubleden, geld in te zamelen
voor onderwijs aan kinderen van Cai Yang, een bergdorp in China.
Het schoolgebouw in dat dorp verkeerde in een deplorabele staat.
Onze club werkte een plan uit om het gebouw te renoveren. Met diverse fundraising-activiteiten, zoals een concert en een filmvoorstelling, werd een bedrag van € 7.984 opgebracht. Toen Shan Su in 2016 een nieuw bezoek bracht aan Cai Yang, bleken er inmiddels minder kinderen op de school te zitten dan oorspronkelijk verwacht. Het werd duidelijk dat het schooltje op die plek geen toekomst meer had en dus ook dat de voorgenomen renovatie niet langer zinvol was. 
Als SI Club zaten we toen met het (luxe-)probleem hoe om te gaan met de bijeengebrachte fondsen.
Op basis van zowel herhaaldelijk contact met China als twee werkbezoeken aan Cai Yang, leek het verstandiger om het bedrag te verdelen over twee verschillende doelen.
De helft van het bedrag is naar Cai Yang gegaan. Dit geld komt ten goede aan de kinderen van een aantal minder draagkrachtige families en is vooral bestemd ter ondersteuning van vervoer naar de verder weg gelegen school, maar ook voor lesmateriaal, schooluniformen en een middagmaal tijdens schooltijd.

De andere helft van het bedrag is vervolgens gedoneerd aan een China project van de Nederlandse tak van organisatie ‘Plan International’. (Plan International is een grote mondiale organisatie die strijdt voor de rechten van kinderen en voor gelijke behandeling en rechten van meisjes.)

 

 De doelstelling van Plan China is om het basisonderwijs te verbeteren op het platteland van China, waar de armoede groot is.  Volgens een onderzoek in 2015 uitgevoerd, komt kindermishandeling op grote schaal voor op scholen in de Ningxia Hui, een gebied in het noorden van China. Kinderen worden regelmatig geslagen of psychisch mishandeld, en soms seksueel misbruikt. Ze raken, mede daardoor, gedemotiveerd om naar school te gaan. De consequentie is, dat kinderen veel te jong stoppen met school. Dat geldt vooral voor de meisjes, die vervolgens vaak zwaar en/of slecht betaald werk moeten doen, of die uitgehuwelijkt worden.

 

Dit soort problemen komen vooral voor onder de zeer traditionele Hui bevolking. Deze groep geeft weinig prioriteit aan onderwijs en met name voor meisjes wordt scholing niet belangrijk gevonden. De samenwerking tussen school, ouders en overheid verloopt stroef. Ook leven relatief veel Hui kinderen zonder hun ouders omdat deze elders in het land de kost moeten verdienen. Onder deze omstandigheden vinden kinderen die mishandeld worden weinig steun, waardoor de situatie blijft voortbestaan. Trainingen aan leraren en schoolbesturen om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren, zijn daarom broodnodig. Door deze aanpak verbetert de samenwerking tussen scholen, ouders en overheid en leren kinderen voor zichzelf op te komen. Bovendien wordt de hele gemeenschap zich meer bewust van het belang van gelijke rechten voor jongens en meisjes. Daarom heeft SI Hilversum besloten de helft van onze opbrengst te besteden aan de scholen in het Ningxia Hui gebied. Met deze dubbele aanpak verwacht en we een goede impuls te geven aan beide educatiedoelen voor meisjes in het verre China.

.

 

 

 

 Afsluiting van het project Hospice Kajan te Hilversum

Het project Kajan is in de afrondingsfase. Binnenkort zal de uiteindelijke opbrengst bekend worden gemaakt en zal het bedrag officieel worden overhandigd aan het hospice. In ieder geval is er sprake van een hogere opbrengst dan tevoren verwacht, dus we mogen spreken van een succes!

De voorbereidingen voor ons volgende project zijn in volle gang. Binnenkort hierover meer!